ขอความร่วมมือบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สำหรับบัณฑิตที่จองรูปหมู่บัณฑิต ให้กรอกที่อยู่สำหรับส่งรูปหมู่พร้อมกรอบ ตรงภาวะการมีงานทำบัณฑิตด้วยนะครับ

*** หากพบปัญหาหรือต้องการติดต่อ กรุณาแจ้งผ่าน e-mail: grads@bru.ac.th เท่านั้น
ระบุรหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลและรายละเอียด ที่ต้องการมาด้วยนะครับ ***

ลงทะเบียนและกรอกภาวะการมีงานทำ

ค้นหารายชื่อ
กรอกรหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล สาขาวิชาที่จบ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 จำนวนผู้ลงทะเบียนแล้ว 4368 คน
ลำดับ
รูปภาพ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
สาขาวิชา
หลักสูตรที่จบ
รอบที่ซ้อม
รายละเอียดการจอง
ลงทะเบียน
4601
Avatar
540426032003 นายพรภวิษย์ ชะนวนชัย ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รอบที่ 2
4602
Avatar
550426032004 นางสาวจุฑามาศ ปฐมทอง ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รอบที่ 2

Total 4602 Record : 461 Page : << Back [ 459 ][ 460 ] 461

การเตรียมตัวก่อนมาซ้อมและหลักฐานสำหรับมาวันรายงานตัว


ข่าวประชาสัมพันธ์


ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต เพื่อเข้าพิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี 2559
รายการที่เก็บเบื้องต้น
ค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ตลอดชีพ) 200 บาท
ค่างานราตรีศรีราชพฤกษ์ 200 บาท
รายการที่เลือกรายการได้
ค่าเช่าชุดครุย
ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

 
ค่าเช่าเหมารถ (ไป-กลับและที่พัก) จำกัดจำนวน 280 ที่นั่ง เหลือ 0 ที่นั่ง 1000 บาท
ค่าถ่ายภาพหมู่พร้อมใส่กรอบ  
ชุดที่ 1 กรอบหลุยส์
ชุดที่ 2 กรอบศิลป์ทองสเปน
ชุดที่ 3 กรอบซีลทอง

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ที่อยู่ : 439 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-611221
โทรสาร : 044-612858
Email : grads@bru.ac.th
Facebook : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มรภ.บร.
เวลาทำการ : 08.30 น. ถึง 16.30 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


Copyright 2016. Computer & Internet Center. Buriram Rajabhat University.